Budjetoinnissa / yrittämisen tavoitteiden asettamisessa liikevaihtotavoitteen asettaminen on monella tapaa tärkeintä. Tätä tärkeyttä ei kuitenkaan tue se tosiseikka, että monessa yrityksessä liikevaihdon seuranta on tuloslaskelmassa muutaman rivin varassa. Tämäkin seuranta on usein tuotetason liikevaihdon seurantaa. Näiden tuotteiden seuraavan vuoden myynnin ennustaminen on hyvin vaikeaa. Yrityksen myynti kohdistuu yrityksen asiakkaille. Kulutilien määrä lähes kaikissa tuloslaskelmissa ylittää sata ja usein on satoja rivejä. Nämä ovat usein aika vakioita tai ainakin sidoksissa liikevaihdon määrään. Joten tästäkin syystä liikevaihdon budjetointi tärkeää.

 

Yrityksen liikevaihdon budjetoinnissa tavoitteiden asettaminen olisi tehtävä entistä enemmän asiakkaille kohdistuvien myyntien budjetointiin. Useasti yrityksissä 20% asiakkaista muodostaa 80% liikevaihdosta. Sen vuoksi tavoitteiden asetanta näiden tärkeiden asiakkaiden budjetoidulle myynnille on tärkeää ja mahdollista. Muun myynnin budjetointi kokonaisuutena on taas vastaavasti helpompaa myös kun tunnistetaan isojen asiakkaiden liikevaihdon kehityksen suunta.

 

Yrittäjät kokevat tärkeänä haastavan liikevaihtotavoitteen asettamisen itselleen ja vastuulliselle yritysjohdolle. Kasvun tärkeys on tunnistettu tosiasia ja ilman sitä yrityksen toiminta hiipuu. Yrityksessä on tärkeä muistaa se logiikka, että liikevaihtotaso määrittelee liian helposti yrityksen kustannustason. Sellaistakin on huomattavissa, että yrityksen omistajan ja johdon liikevaihtotavoitteen tasoa määrittelee kulut, joihin koetaan haasteelliseksi puuttua. Toivotaan, että asetettu liikevaihto saavutetaan ja tulosta syntyy olemassa olevilla kuluilla. Kun vuosi lähtee liikkeelle, on tarkasti seurattava liikevaihdon kertymistä. Jos ei olla oikealla tasolla, niin kuluihin on reagoitava nopeasti. Yleensä tässä myöhästytään ja tulos alkaa sakkaamaan.

 

Liikevaihdon/myynnin budjetointi on siis tärkeä tehdä huolellisesti ja sen on perustuttava hyvään pohjatyöhön.

 

EM

GrowthFactor Oy:n tehtävää

GrowthFactor Oy:n tehtävää

Tukee yrityksiä kasvussa. Pohjoinen-Suomi tarvitsee kasvavia yrityksiä. Elinkeinotulo tärkeää kuntien taloudelle. Kasvavat yritykset luovat vireää ilmapiiriä. Yrittäjille vaihtoehto yrityksen myynnillä rikastumiselle. Kasvava liiketoiminta mahdollistaa paremman...

… kohti jatkuvaa Rullaavaa ennustamista…

Ennuste lähtee aina oikeasta ajantasalla olevasta tilannekuvasta. Ennusteen jatkuvan päivityksen pystyy tekemään parhaiten vastuullinen liikkeenjohto. Ennuste jatkuu aina loogisena toteutuneesta. Muutokset ovat aina tekemisen tulosta. Ennusteen muutoksien takana on...

… väittämää yrityselämästä…

Yritysjohtajat ja omistajat ymmärtävät, että heidän yritysten kiinteistöissä on korjausvelkaa. Yritysten omistajat ja johto ei useinkaan huomaa, että heidän yrityksien rakenteessa on johtamisvelkaa. Johtamisvelka ilmenee yrityksen kasvun vaiheissa, johdon...

Yrityksen kasvun pohdintaa

Yrityksen kasvu on laaja kokonaisuus. Monen yrityksen kasvussa yksi merkittävä askel on nettisivujen saaminen valmiiksi. Niin GrowthFactorillekin.  Monien muidenkin asioiden pitää kasvaa yrityksessä tasapainossa, jotta se johtaa lopulta johtaa siihen kasvuun, jota...