• Tukee yrityksiä kasvussa.
 • Pohjoinen-Suomi tarvitsee kasvavia yrityksiä.
  • Elinkeinotulo tärkeää kuntien taloudelle.
  • Kasvavat yritykset luovat vireää ilmapiiriä.
 • Yrittäjille vaihtoehto yrityksen myynnillä rikastumiselle.
  • Kasvava liiketoiminta mahdollistaa paremman tuloksen.
 • Uudet yrittäjäsukupolvet uskaltavat ja kykenevät ottamaan vastuuta.
  • Osaamista laajennetaan johdossa.
 • Ammattijohdon palkkaamiseen ja onnistuneeseen toimimiseen tukea.
  • Tj:llä osaava keskustelukumppani yrityksessä ja hallituksessa.
 • Johtamisvaje pidetään mahdollisimman pienenä.
  • Tuloksiin päästään osaamisen johtamisella ja kehittämisellä.