Yrityksen kasvu on laaja kokonaisuus. Monen yrityksen kasvussa yksi merkittävä askel on nettisivujen saaminen valmiiksi. Niin GrowthFactorillekin.  Monien muidenkin asioiden pitää kasvaa yrityksessä tasapainossa, jotta se johtaa lopulta johtaa siihen kasvuun, jota haetaan, esim. yrityksen liikevaihdon, kannattavuuden ja yrityksen arvon kasvuun.  Tämän laaja-alaisen kasvun saa aikaiseksi johtamisella. Johtaminen on tekoja, toimia, mukanaoloa, kuuntelua ja keskustelua oikean tiedon pohjalta.